Năm năm đầu đời sẽ là thiên đường của trẻ thơ, khoảng thời gian tâm hồn…