Dù là đàn bà hay đàn ông, ai cũng sẽ có những mong muốn riêng đối…