Nằm ở phía nam nước Pháp, Montpellier được biết đến với nhiều tên gọi: thành phố…