Ít ai biết được rằng chiếc mũ cói quen thuộc đã trải qua một chặn đường…