Thời điểm cuối năm là lúc nhiều nước trên thế giới bước vào mùa đông lạnh…