Vào mùa thu có rất nhiều địa danh ở Nhật Bản mang phong cảnh đẹp, một…