Dù đã qua tuổi dậy thì, song ở độ tuổi 25-30, bên cạnh những nếp nhăn…