Ngoài lễ hội Oktoberfest nổi tiếng, thủ phủ của xứ Bavaria còn là một thành phố…