Nhiều người gầy cho rằng chỉ cần ăn nhiều là có thể tăng cân. Tuy nhiên…