(BeautyVietnam) – Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc Music Core của nhà đài MBC số…