(BeautyVietnam) – Trở lại với MV “Anh ơi ở lại”, Chipu đã dần thay đổi định…