(BeautyVietnam) – Ngoài giai điệu bắt tai và những góc quay hoành tráng, cú hit mới nhất từ…