Hồ Ngọc Hà, Thúy Ngân, Ngọc Diễm khéo chọn trang phục tôn lợi thế hình thể….