(BeautyVietnam) –  Với đặc tính ngồi nhiều trong phòng kín, tiếp xúc với máy tính và máy…