(BeautyVietnam) – Năm ngoái, các sản phẩm chăm sóc da chống ô nhiễm có xu hướng tăng…