Đây chắc hẳn là loại “mì ăn liền” duy nhất không gây béo mà lại khiến…