Đối với nhiều chị em thì mỹ phẩm là vật không thể tách rời nhưng đối…