(BeautyVietnam) – Những năm gần đây, mỹ phẩm nội địa Trung dần được yêu thích nhiều…