(BeautyVietnam) – Ngành công nghiệp mỹ phẩm của Việt Nam tuy không “nở rộ” như Nhật Bản,…