(BeautyVietnam) – Mặc dù có giá bình dân, nhưng các thương hiệu mỹ phẩm này lại tạo…