(BeautyVietNam) – Sáng ngày 12/05, sự kiện “TEA+ Đi Trên Nước” cực kì độc đáo đã được…