Mandalay không phải là ưu tiên số một của nhiều người khi đi du lịch Myanama….