(BeautyVietnam) – Vị ngọt của bắp, vị béo của tàu hũ được cho vào miệng giòn…