Trước sức hút từ các bộ phim cổ trang của nước ngoài, nhiều nghệ sĩ trẻ…