Quyết định theo ngành Y vì mẹ mất do căn bệnh ung thư, sau 5 năm…