Nguyễn Thành Tâm là một 9x đời đầu, hiện đang là sinh viên năm cuối của…