Nàng dâu được mọi người gọi vui là “cô gái tốt số nhất vịnh Bắc Bộ”…