(BeautyVietnam) – Sau một giấc ngủ dài, cơ thể thường trở nên chậm chạp và lười…