Những hình ảnh mới đăng tải gần đây của Phí Phương Anh khiến khán giả không…