“Lúc trước sau khi mình xem bộ phim “Eat – Pray – Love”, mình ước gì…