Huế có những sáng mờ sương, sương giăng kín những tuyến phố, bầu trời như sà…