(BeautyVietnam) – NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Thanh Bạch quen biết nhau cách đây 33…