(BeautyVietnam) – Nhật Bản được biết đến với nghệ thuật chạm khắc trên thực phẩm gọi…