(BeautyVietnam)  -Chắc hẳn bạn đã nghe đến Maldives, nơi được ví như thiên đường còn sót…