Một cặp đôi đam mỹ đầu tiên trong các phiên bản “Running Man”, tại sao không?…