Những tưởng chia sẻ câu chuyện tình yêu trái ngang của mình để được thông cảm,…