Ngọc Diễm khéo chọn trang phục tôn lợi thế hình thể.