Bạn đã bao giờ mơ ước tìm một nơi mà không có khói bụi của động…