(BeautyVietnam) – Nhắc đến Pháp, người ta thường nghĩ đến kinh đô ánh sáng Paris hay…