(BeautyVietnam) – Nếu bạn đang bị thừa cân hay béo phì, hãy nên thay đổi chế…