Theo nhân tướng học, những người đàn ông có đặc điểm này mang tướng phú quý,…