Trong đêm truyền hình trực tiếp Người đẹp biển – Người đẹp du lịch của cuộc…