Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 năm thứ 30 có nhiều bước phát triển nâng…