(BeautyVietnam) – Mister United Continents Vietnam 2018 Lý Cao Thiên Sơn được nhà thiết kế Phúc…