(BeautyVietnam) – Kể từ sau bộ phim “Tháng năm rực rỡ”, tên tuổi của Dung đại ca…