Ít ai ngờ rằng hiểm họa gây ra căn bệnh ung thư đáng sợ lại ẩn…