Hầu hết những cô gái thế kỉ 21 thường xuyên làm các công việc trong văn…