(BeautyVietnam) – Trong số học trò của Mr.Đàm, không thể thiếu cặp đôi làm nên những…