Dạy con cũng như việc nuôi dưỡng một mầm cây. Ngoài việc kiên trì chăm bẵm,…