(BeautyVietnam)-Sau đêm chung kết vừa qua, Ban tổ chức Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu…